Wydawnictwo

Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni istnieje od roku 1969. Na przestrzeni minionych lat niewielki, kilkuosobowy dział, wykonujący prace wyłącznie na potrzeby macierzystej Uczelni, przekształcił się stopniowo w nowoczesną placówkę, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz dysponującą nowoczesnym parkiem maszynowym.

Wydawnictwo specjalizuje się w tematyce związanej z morzem i szeroko pojętą gospodarką morską. Ponieważ zostało ono powołane w celu rozpowszechniania i propagowania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Akademii, działalność na rzecz Uczelni jest podstawowym kierunkiem działania oficyny. Nakładem Wydawnictwa ukazują się przede wszystkim podręczniki, skrypty, prace naukowe, materiały konferencyjne oraz periodyki o charakterze naukowym. W dorobku wydawniczym oficyny jest też wiele tytułów o charakterze popularyzatorskim, głównie o tematyce związanej z polskimi tradycjami morskimi i sprawami morza. Problematyka wydawanych publikacji oraz ich wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Oferowane przez Wydawnictwo usługi obejmują swym zakresem zarówno przygotowanie publikacji do wydania (redakcja językowo-stylistyczna, redakcja techniczna, korekty, skład komputerowy), jak i zorganizowanie oraz nadzorowanie przebiegu procesu druku we współpracującej z Wydawnictwem drukarni. Jest to oferta optymalna na rynku, zapewniająca zleceniodawcy obsługę całości wydania.

Wydawnictwo świadczy również odpłatne usługi wydawnicze na rzecz instytucji i jednostek pozauczelnianych. Zapewniamy profesjonalną, staranną edycję powierzonych nam prac oraz krótkie terminy realizacji i korzystne ceny. Naszym atutem jest możliwość wydania publikacji niskonakładowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Gniadowicz
22.10.2015
Wprowadzenie:
Beata Gniadowicz 22.10.2015
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 22.10.2015