Wydarzenia bieżące

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wyłoniła tegorocznych laureatów Programu. Ambasadorzy Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się Prof. Piotr Jędrzejowicz z Akademii Morskiej w Gdyni. 

Akademia Morska w Gdyni gościła oficjalną delegację przedstawicieli Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej w składzie:

W kwietniu w Warnie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities -  IAMU), którego członkiem Akademia Morska w Gdyni jest od roku 2000.

INNOeCAR, fot. Dawid Linkowski

Akademia Morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Klaster ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi środowiskami celem podejmowania i realizowania wspólnych projektów w obszarze elektromobilności.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017