Uczelnie partnerskie

Akademia Morska w Gdyni współpracuje z uczelniami zagranicznymi w oparciu o międzyuczelniane umowy bilateralne dotyczące wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Szczególnie bliska i długoletnia współpraca łączy AMG z uczelniami: Hochschule Bremerhaven (HB) od 1978 r. i  Shanghai Maritime University (SMU) od 1984 r.

AMG i Hochschule Bremerhaven organizują wymianę kadry akademickiej, czego wynikiem jest prezentacja serii wykładów dla studentów oraz udział we wspólnych warsztatach i seminariach. Od 1985 r. wydawane jest czasopismo “Joint Proceedings Hochschule Bremerhaven - Akademia Morska w Gdyni”, w którym przedstawiciele obu Uczelni prezentują wyniki swoich badań naukowych. Studenci obu Uczelni uczestniczą w seminariach naukowych “Managing Cultural Diversity in Europe” organizowanych corocznie w Bremerhaven i Gdyni.

Współpraca pomiędzy Shanghai Maritime University i AMG opiera się na wymianie visiting professors, nadzorze naukowym nad realizacją rozprawy doktorskiej, wymianie studentów, wspólnym uczestnictwie w prestiżowych konferencjach międzynarodowych (IMECE, IEEE, IMEKO), wspólnych publikacjach naukowych. Najważniejszą osią tej współpracy jest partnerstwo we wspólnych międzynarodowych projektach (Sino-Polish Joint Research Projects) w priorytetowych obszarach nauki i technologii zorientowanych „ku morzu” oraz partnerstwo i współpraca w badaniach międzynarodowych pod auspicjami organizacji morskich: IMO (International Maritime Organization) i IAMU (International Association of Maritime Universities) w ramach wspólnych projektów wspieranych przez Nippon Foundation.

Podczas I Forum Regionalnego Polska-Chiny, AMG i SMU zostały uhonorowane nagrodą "Best Practice" za najlepszy przykład długoletniej współpracy polsko-chińskiej.

Lista uczelni partnerskich:

Australia

Chiny

Chorwacja

Gruzja

Japonia

Niemcy

Portugalia

Rumunia

Rosja

Słowacja

Turcja

Ukraina

Wietnam

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

A.Błażejewska
07.10.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: