Studium Języków Obcych


 

ul. Morska 83
81-225 Gdynia
tel. + 48 58 55-86-636
e-mail: studjoatam.gdynia.pl

Kierownik Studium - dr Mirosława SZTRAMSKA

Zastępca kierownika mgr Tatiana MAKSYMOWICZ-GOGACZ

Sekretariat   Katarzyna NIEWIADOMY, pokój B-304; godziny otwarcia sekretariatu: 6.45 - 14.45
e-mail: kasianieatam.gdynia.pl, studjoatam.gdynia.pl 

 

Studium Języków Obcych  jest jednostką prowadzącą działalność dydaktyczną na wszystkich wydziałach uczelni. Program nauki obejmuje zajęcia z dwóch języków, angielskiego i niemieckiego. Lektorat języka angielskiego odbywa się na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia ze względu na jego szczególne znaczenie w pracy na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i biznesie.

Studium posiada 2 sale językowe - B-303 i B-317,  wyposażone w sprzęt audio-video (rzutniki multimedialne, magnetofony, DVD). Zajęcia z języka angielskiego odbywają się również w 16. stanowiskowych laboratoriach komputerowych: A-232 – na Wydziale Mechanicznym,   C-227 - na Wydziale Elektrycznym oraz N-213 –  na Wydziale Nawigacyjnym. Studium ponadto posiada wyposażenie wspomagające proces dydaktyczny oraz zasoby biblioteczne dostępne w serketariacie, z których korzystają studenci na zajęciach i w domu.

W latach 2004-2010 pracownicy Studium brali udział w projekcie MarEng oraz MarEng+, którego celem było stworzenie narzędzia językowego działającego w sieci, służącego do uczenia się morskiego języka angielskiego.

Link do programu:

http://mkkdok.utu.fi/mat/open_mareng/learningtool/index.html(link is external

Wykładowcy Studium są autorami kilku podręczników i skryptów do nauki specjalistycznego języka angielskiego. Są to m.in. pozycje „Angielski w Siłowni Okrętowej”, „Korespondencja handlowa w języku angielskim z tłumaczeniami”, „MarEngine English Underway”, „Notes on Ships, Ports and Cargo”, „Nawigacyjny słownik frazeologiczny IMO”, „Ship’s correspondence", "English Coursebook for Marine Engineering Students".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

K.Niewiadomy
03.01.2018
Wprowadzenie:
K.Niewiadomy 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
K.Niewiadomy 03.01.2018