Projekty badawcze

W Akademii Morskiej w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Obecnie w Akademii Morskiej w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach 3 projektów międzynarodowych.

AMG jest jednym z  20 partnerów realizujących projekt o akronimie EU-CIRCLE  pt. „A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastracture resilience to climate change”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU HORYZONT 2020. Projekt ten jest również dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało środki na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach PROGRAMU EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ: Advanced Research in Telecommunications Systems 20 - Integrated Applications Promotion (ESA ARTES 20-IAP) Akademia Morska w Gdyni realizuje projekt: "Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System) - JERICHO-VDES". Liderem konsorcjum jest firma Creoteach Instruments SA., partnerami oprócz naszej uczelni są: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz firma Excodus.

AMG jest partnerem w projekcie współrealizowanym w ramach Interreg South Baltic Porgramme 2014-2020 pt. Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region (akronim: JOHANN). Liderem projektu jest Hanseatic City Rostock.
 

Na realizację projektu w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elemetnów elektronicznych" Akademia Morska otrzymała środki z  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dwa projekty badawczo - rozwojowe otrzymują finansowanie  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt współrealizowany z Instytutem Maszyn Przepływowych o akronimie ELAGLOM pt. „Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząsteczek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych” w ramach  PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH.
  2. Projekt współrealizowany z firmą APATOR Control z Torunia pt. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego” w ramach PROGRAMU GEKON.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego AMG realizuje 2 projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środku Unii Europejskiej:

  1. Projekt współrealizowany z firmą Enamor sp. z o.o. pt. „Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmą Enamor sp. zo.o. z Gdyni”.
  2. Projekt współrealizowany w ramach partnerstwa pt. Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wyiorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasialnia, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wiekogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostowowanych do śluzy w Przegalinie). Liderem projektu jest Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.

Projekty z zakresu badań podstawowych finansowane są ze środków  Narodowe Centrum Nauki w  Krakowie:

  1. Projekt pt. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej” w ramach konkursu PRELUDIUM 
  2. Projekt pt. „Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie i narzędzia analizy” w ramach konkursu SONATA BIS 2
  3. Projekt pt. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza” w ramach konkursu SONATA 4
  4. Projekt pt. " Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost" w ramach konkursu MINIATURA 1

Dwa projekty finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP"
  2. "Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami"

W ramach współpracy międzynarodowej współrealizowany jest projekt naukwo-badawczy finansowany ze środków IAMU (International Association of Maritime Universities) pt. "Maine structural Failures Databes (MarStruFail).

 

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
13.02.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 13.02.2018