Realizowane projekty

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Akademii Morskiej w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa pracowników naukowych naszej uczelni.

Pracownicy naukowi dobierając tematykę projektów badawczych kierują się priorytetowymi obszarami i kierunkami badań. W Akademii Morskiej w Gdyni prowadzone są badania i prace rozwojowe m.in. w następujących obszarach: ochrona obszarów morskich i infrastruktury brzegowej, w szczególności portów morskich, poprawa bezpieczeństwa na morzu, diagnostyka systemów okrętowych, elektrotechnika okrętowa i przemysłowa, elektroenergetyka, elektronika i telekomunikacja, towaroznawstwo i ochrona środowiska, systemy informacyjne oraz z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju.

Uzyskiwane wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej.

Ponadto Akademia Morska w Gdynia jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych uczelniach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Prace badawcze są finansowane w ramach programów krajowych przez Narodowe Centrum Nauki  w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Akademia Morska w Gdyni realizuje również projekty w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską. Z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są zadania badawcze realizowanie w ramach działalności statutowej.

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
19.01.2017
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 20.01.2017