Współpraca z biznesem

Konsorcja

  • Konsorcjum Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) w składzie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Morski w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność w składzie: Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
  • Klaster INNOeCAR: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia j.b. Gminy Miasta Gdyni (koordynator klastra), Gmina Miasta GdyniInstytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Cree Yacht Sp. z o.o. SK, Dlabs Sp z o.o., Walkin Start Up Venture Sp. z o.o., Techno-Service S.A.
  • Konsorcjum: Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) (http://iati.pl/o-nas/) - wielopartnerska sieć współpracy 23 uczelni, 8 niezależnych instytutów badawczych i 17 przedsiębiorstw (liderzy Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska)
  • Bumar Sp. z o.o., Radmor S.A., DGT Sp. z o.o., Konsorcjum SENSORY i SYSTEMY, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Marynarki Wojennej, AMG, PG, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Straży Pożarnej
  • Akademia Morska w Szczecinie, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Gdyni, Morska Służba Poszukiwania I Ratownictwa
  • Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Zespół Szkól Chłodniczych i Elektronicznych, ATOL S.C., A.W. Klima, BOGMAR Sp. z o.o.,

Partnerzy

Inne firmy

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

D.Barzowska
07.11.2017
Wprowadzenie:
D.Barzowska 08.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 05.01.2018