Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet. Akademia Morska w Gdyni zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prezentuje stronę BIP pod adresem URL: http://www.am.gdynia.pl/bip

1. Informacje ogólne

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Tematy sklasyfikowane w siedmiu kategoriach:

 • Informacje podstawowe
 • Struktura
 • Akty prawne
 • Zamówienia publiczne
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
 • Sprawozdania 
 • Obsługa biuletynu

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu.

 
2. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP, wybierz z menu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

3. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

 •    Instrukcja korzystania z BIP - niniejszy dokument
 •    Mapa serwisu - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
 •    Redakcja biuletynu - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i  
     faksu, aktywny adres e-mail)
 •    Rejestr zmian treści – nazwa strony lub podstrony, w której dokonano zmiany, data ostatniej 
     modyfikacji oraz dane osoby, która dokonała mkodyfikacji.
 •    Statystyki  -  zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon

4. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP, należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć lub też nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

5. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Nad głównym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
16.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 16.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 09.02.2017