"Horyzont II" i "Dar Młodzieży" wracają do Gdyni

15.08.2017

We wtorek 15 sierpnia kończą w Gdyni kolejne podróże dwa nasze statki szkoleniowe. 

"Horyzont II" realizował od 1 sierpnia podróż studyjną w ramach europejskiego projektu Johann - rozwoju turystyki morskiej małymi wycieczkowcami w rejonie Bałtyku południowego.  

"Dar Młodzieży" od 14 lipca jest w bałtyckiej podróży szkoleniowej ze studentami AMG - w planach rejsu zloty żaglowców w Turku, Kłajpedzie, Szczecinie, Rostocku.

Wprowadzenie:
A.Gosk 03.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 03.08.2017