Działalność statutowa

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.

Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego przyznawana jest jednostkom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie wniosku, na mocy Rozporządzenia z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (z późn. zm.).

Wysokość dotacji na Utrzymanie Potencjału Badawczego w roku 2017  w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach działalności statutowej wyniosła 2.110.900 zł.

Poniżej przedstawiono tematy prac badawczych prowadzone w poszczególnych jednostkach naukowych AMG.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji systemów nawigacyjnych i rozwoju technologii systemów inforamacji przestrzennych - 2017-2016 - Nr 437/DS/17
 2. Analiza parametrów techniczno-eksploatacyjnych przyszłościowego globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego GNSS - 2015-2017 -  Nr 421/DS/2017
 3. Funkcje przekonań - teoria i zastosowania w transporcie morskim - 2016-2017 - Nr 424/DS/2016
 4. Procesy planowania nawigacji w rejonach nawigacyjnie trudnych - 2015-2017 - Nr 419/DS/2017
 5. Badanie możliwości poprawy realizacji i kontroli żeglugi statku w systemie e-nawigacji - 2017-2020 - Nr 439/DS/2017
 6. Automatyzacja procesu realizacji żeglugi statku w systemie e-nawigacji - 2017-2010 - Nr 440/DS/2017
 7. Analiza możliwości wykorzystania Dolnej Wisły dla zrównoważonego rozwoju Pomorza 2016 - 2017 - Nr 441/DS/2017
 8. Modelowanie trudnych warunków pogodowych i ograniczenia akwenu na bezpieczeństwo statku - 2015-2017 - Nr 418/DS/2017
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury w multimodalnym systemie transportowym - 2016-2019 - Nr 425/DS/2017
 10. Określenie wymaganego obszaru manewrowego statku do wykonania manewru antykolizyjnego z uwzględnieniem właściwości manewrowych oraz stateczniościowych jednostki - 2017-2019 - Nr 442/DS/2017
 11. Badanie charakterystyk eksploatacyjnych aktywnych sieci geodezyjnych GNSS w zastosowaniach nawigacyjnych - 2016-2018 - Nr 426/DS/2017
 12. Modelowanie bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów i procesów - 2000-2020 - Nr 65/DS/2017

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku - 2017-20121 - Nr 452/DS/2017
 2. Badania i diagnostyka konstrukcji i urządzeń morskich oraz analiza właściwości materialów na konstrukcje obiektów pływających - 2017-2020 - Nr 444/DS/2017
 3. Badania eksploatacyjne systemu pomiaru chwilowego zużycia paliwa przez silnik okrętowy - 2017-2018 - Nr 445/DS/2017
 4. Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych - 2015-2019 - Nr 412/DS/2017
 5.  Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej - 2016-2020 - Nr 427/DS/2016

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Projektowanie i badania symulacyjne okrętowych układów automatyki w oprogramowaniu LabView - 2017-2020 - Nr 446/DS/2017
 2. Systemy modułowych przekształtników dużej mocy interowanych magnetycznie - 2014-2020 - Nr 407/DS/2017
 3. Sterowanie ruchem statku podczas różnorodnych manewrów wodnych na wodach ograniczonych - 2017-2020 - Nr 447/DS/2017                           
 4. Nowe opisy transferu energii elektrycznej w układach niesinusoidalnych przebiegami napięcia i prądu - 2016-2020 - Nr 428/DS/2017
 5. Jakość energii elektrycznej jako czynnik stymulujący bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność ekonomicznej eksploatacji okrętowych systemów elektroenergetycznych - 2016-2020 - Nr 429/DS/2017
 6. Analizatory jakości  energii elektrycznej do zastosowań okrętowych - 2016-2020 - Nr 430/DS/2017                  
 7. Modelowanie, analiza i pomiar właściwości elementów i układów elektronicznych - 2011-2020 - Nr 448/DS/2017
 8. Modelowanie i pomiary zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii i półprzewodnikowych źródłach światła - 2017-2020 - Nr 449/DS/2017                       
 9. Rozwój systemów inteligencji obliczeniowej oraz metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w morskich systemach radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych i pomiarowych - 2014-2016 - Nr 409/DS/2017
 10. Rozwój nowych metod i algorytmów dla współczesnych systemów i standardów telekomunikacji bezprzewodowej - 2017-2020 - Nr 450/DS/2017

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Problemy ekologiczne w towaroznawstwie materiałów polimerowych i w transporcie morskim - 2015-2020 - Nr 413/DS2017
 2. Zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji, analizie danych oraz w zarządzaniu -   2017-2020 - Nr 451/DS/2017
 3. Techniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty kształtowania jakości towarów i usług - 2016-2020 - Nr 432/DS/2017
 4. Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów - 2017-2020 - Nr 453/DS/2017
 5. Międzynarodowy rynek usług turystycznych w świetle współczesnych tendencji rozwoju społeczno-ekonomicznego - 2016-2017 - 433/DS/2017              
 6. Przemysł i usługi morskie w innowacyjnej gospodarce - 2016-2018 - Nr 435/DS/2017
 7. Rynki transportowe jako system regulacji sektora Transportu - Spedycji - Logistyki (TSL) w skali globalnej - 2015-2017 - Nr 414/DS/2017

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
03.04.2018
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 04.04.2018