Erasmus

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus oraz Biuro Współpracy z Zagranicą AMG z przyjemnością zawiadamiają, iż nasza Uczelnia znalazła się w gronie 4310 uczelni z Europy, którym Komisja Europejska przyznała nową Kartę Uczelni Erasmusa, tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2014-2020. Karta uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie wszystkich działań międzynarodowych w ramach nowego programu Erasmus+, w tym m. in. mobilności studentów i pracowników.

Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W programie Erasmus studenci AM mają możliwość wyboru spośród 24 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja. Istnieje możliwość organizowania kursów intensywnych – cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów. W ramach programu Erasmus studenci mogą również brać udział w praktykach w krajach europejskich.

 

PROJEKT MENTOR
Byłeś/aś stypendystą programu Erasmus? Wiesz jak trudno na początku odnaleźć się w obcym kraju i chcesz pomóc zagranicznym studentom? A może chcesz poznać życie erasmusowe w Polsce, zanim zdecydujesz się na własny wyjazd? Znasz języki obce? Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe? Projekt Mentor jest właśnie dla Ciebie! Wypełnij krótki formularz.

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
05.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.03.2017