Badania młodych naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

W roku 2017 w AMG prace badawcze realizowało 34 młodych naukowców oraz 3 doktorantów.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Nr 01/BMN/WN/2017 - mgr inż. K. Formela - Badania symulacyjne w kontekście bezpieczeństwa nawigacyjnego
 2. Nr 02/BMN/WN/2017 - mgr inż. K. Wróbel - Badanie metod nawigacji pojazdów bezzałógowych - analiza porównawcza
 3. Nr 03/BMN/WN/2017 - mgr inż. E. Kornacka - Model numeryczny dynamiki pneumatycznej tratwy ratunkowej     
 4. Nr 04/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Ossowska - Model śródlądowego transportu wodnego w aspekcie punktowej infrastruktury logistycznej
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Kaizer - Badanie efektywności pogłębiania obszarów portowy w ujęciu organizacji procesu
 6. Nr 06/BMN/WN/2017 - mgr inż.  M. Zienkiewicz - Analiza możliwości zastosowania w nawigacji radarowej metody estymacji parametrów w rozszczepionym modelu funkcjonalnym
 7. Nr 07/BMN/WN/2017 - mgr K. Adrychowska - Możliwości generalizacji za pomocą ArcGis
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - mgr K. Kamiński - Twierdzenie Weyla - von Neumanna dla norm III-III
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - mgr E. Kuligowska - Analiza symulacyjna Monte Carlo niezawodności złożonych systemów technicznych
 10. Nr 10/BMN/WN/2017 - mgr J. Mazurek - Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statków morskich
 11. Nr 11/BMN/WN/2017 - mgr M. Torbicki - Optymalizacja bezpieczeństwa złożonych systemów technicznych

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Nr 01/BMN/WM/2017 - mgr inż. A. Czaban - Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą stożkowych łożysk ślizgowych
 2. Nr 02/BMN/WM/2017 - mgr inż. J. Lewińska - Analiza wpływu parametrów wtrysku paliwa do cylindra silnika okrętowego na emisję związków toksycznych
 3. Nr 03/BMN/WM/2017 - mgr inż. K. Panasiuk - Badanie właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych wzmocnioncyh złomem poliestrowo-szklanym
 4. Nr 04/BMN/WM/2017 - mgr inż.  A. Szeleziński - Elementy monitoringu połączeń spawanych metodą badań wibrodiagnostycznych - charakterystyka dynamiczna konstrukcji
 5. Nr 05/BMN/WM/2017 - mgr inż G. Sikora - Analiza wpływu starzenia olejów silnikowych na parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych
 6. Nr 06/BMN/WM/2017 - mgr inż. M. Malinowska - Badania właściowości fizykochemicznych płynów eksploatacyjnych stosowanych w okrętownictwie
 7. Nr 07/BMN/WM/2017 - mgr inż. G. Gessela - Budowa stanowiska do diagnostyki łożyck ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej
 8. Nr 08/BMN/WN/2017 - mgr inż. A. Pelc - Analiza wpływu technologii kształtowania warstwy wierzchniej na jakość technologiczną elementów maszyn
 9. Nr 09/BMN/WN/2017 - mgr inż. P. Woźniak - Analiza możliwości rzykorzystania technologii napawania do regeneracji części maszyn klasy wał

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Nr 01/BMN/WE/2017 - mgr inż. A. Lazarowska - Opracowanie metodyki i syntezy algorytmów bezpiecznego sterowania statkiem  z zastosowaniem deterministycznych oraz stachostycznych metod optymalizacji
 2. Nr 02/BMN/WE/2017 - mgr inż. M. Grabarek - Opracowanie modeli dynamicznych okrętowych kondycjonerów energii elektrycznej na potrzeby syntezy algorytmów sterowania
 3. Nr 03/BMN/WE/2017 - mgr inż. D. Hallmann - Analiza silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne i interharmoniczne z wykorzystaniem metod polowych
 4. Nr 04/BMN/WE2017 - mgr inż. M. Lisowski - Wykorzystnie metod maszynowego uczenia i systemów wieloagentowych do optymalizacji działania systemu opomiarowania sieci elektroenergetyczne w technologii PLC
 5. Nr 05/BMN/WN/2017 - mgr inż K. Bargieł - Opracowanie elektrotermicznego modelu tranzystora mocy SiC JFET
 6. Nr 06/BMN/WE/2017 - mgr inż. K. Detka - Właściwości cieplne komponentów przetwornic dc-dc    
 7. Nr 07/BMN/WE2017 - mgr inż. M. Godlewska -  Modelowanie zjawisk cieplnych w transformatorach zawartych w tranzystorowych przetwornicach dc-dc
 8. Nr 08/BMN/WE/2017 - mgr inż. P. Górecki - Modelowanie charakterystyk tranzystorów IGBT  z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
 9. Nr 09/BMN/WE/2017 - mgr inż. J. Patrzyk - Opracowanie i weryfikacja elektrotermicznego modelu bipolarnego tranzystora mocy wykonanego z węglika krzemu
 10. Nr 10/BMN/WE/2017 - mgr inż. E. Krac - Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych
 11. Nr 11/BMN/WE/2017 - mgr inż. K. Górski - Nieliniowy elektrotermiczny model transformatorów impulsowych stosowanych w elektronicznych układach zasilających
 12. Nr 12/BMN/WE/2017 - mgr inż. P. Ptak - Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości półprzewodnikowych źródeł światła stosowanych w technice oświetleniowej

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Nr 01/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Mańkowska - Identyfikacja i ocena wpływu usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w ywmiarze instytucjonalnym w państwach UE
 2. Nr 02/BMN/WPIT/2017 - mgr P. Szyman - Analiza zasobów internetowych w oparciu o metody eksploracji danych
 3. Nr 03/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Żak - Nowe metody identyfikacji odmian i zafałszowań miodów
 4. Nr 04/BMN/WPIT/2017 - mgr K. Gwarda - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdynia
 5. Nr 05/BMN/WPIT/2017 - mgr inż. M. Kuzia - Determinanty rónoważenia mobilności

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
11.09.2017
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 11.09.2017