Żeglarze na "Darze" 2015 - ZAPRASZAMY !

„DAR MŁODZIEŻY” - OFERTA SPECJALNA 2015 / KURSY STCW !

SĄ  JESZCZE  WOLNE  MIEJSCA !

To rejs dostępny dla każdego - nie trzeba specjalnych uprawnień by znaleźć się w załodze "Daru Młodzieży" - najsłynniejszego naszego żaglowca ! 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów morza i żagli -  także żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem umiejętności, przydatnych zarówno w żeglarstwie amatorskim jak i komercyjnym.

 To propozycja przygotowana przez Dział Armatorski oraz Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni, co gwarantuje jej wysoki profesjonalny poziom, zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami. 


Nasza OFERTA 2015 jest szansą na niepowtarzalną morską przygodę, w rejsie pod żaglami jednego z najsłynniejszych żaglowców świata, połączoną z uczestnictwem w 4 podstawowych kursach bezpieczeństwa (Basic Safety Training) wg. wymogów międzynarodowej morskiej konwencji STCW 78/95 (Standard of Training, Certification and Watchkeeping)

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe - ITR (IMO 1.19)
 • Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20)
 • Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13)
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21)

oraz Szkoleniem w Zakresie Problematyki Ochrony Statku (Proficiency In Security-Awareness) - kurs wymagany od 2014 r.- obowiązkowy dla każdego członka załogi statku (§ 65 pkt. 3 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., W sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich)

Unikatowe szkolenia na "Darze Młodzieży", to obok uatrakcyjnienia samego rejsu, uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na morzu. Po zaliczeniu oferowanego szkolenia (jego ogólny koszt zdecydowanie najniższy na rynku szkoleń morskich), uczestnicy uzyskają międzynarodowe certyfikaty zgodne z wymaganiami programowymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organization). Posiadanie w/wym. certyfikatów (po uzyskaniu także Morskiego Świadectwa Zdrowia), to warunek otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

Obok zdobycia nowych umiejętności i uprawnień potwierdzonych w/wym. certyfikatami, tylko na "Darze Młodzieży" macie szanse przekonać się:

 • Jak wygląda szkolenie przyszłych oficerów floty na klasycznej fregacie?
 • Co czuje się wchodząc na maszty?
 • Jak stawia się wielkie rejowe żagle ?
 • Czy trudno nauczyć się obsługi rozbudowanego takielunku na dużym żaglowcu ?

  Poniżej komplet informacji organizacyjnych:

Trasa rejsu:  Gdynia  –  Antwerpia  Termin:  10 - 20 marca 2015 r.  Cena:   2 500 PLN (w cenie opłata za rejs oraz 5 szkoleń)

Koszty dodatkowe: koszt dojazdu na statek i powrotu oraz ubezpieczenia (we własnym zakresie)

 PROGRAM REJSU : 

10.03.2015 - zamustrowanie na "Darze Młodzieży" do godz. 9.00 (Gdynia, Nabrzeże Pomorskie)

10 - 11.03.2015 - szkolenia praktyczne na pływalni oraz poligonie ppoż (obiekty Akademii Morskiej w Gdyni)

12 - 20.03.2015 - rejs szkoleniowy - Bałtyk, Cieśniny Duńskie, Morze Północne

20.03.2015 - wpłynięcie do Antwerpii, wymustrowanie do godz. 22.00

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie uczestnictwa w rejsie na adres mailowy armator.amatgmail.com
 • wypełnienie karty zgłoszenia   (skan dokumentu proszę przesłać drogą elektroniczną, oryginał wziąć na rejs); kartę zgłoszenia prosimy przesłać niezwłocznie drogą elektroniczną, zaświadczenie lekarskie do końca lutego 2015 r.; przy wypełnianiu prosimy wpisywać imiona i nazwisko zgodnie z wpisem w dowodzie osobistym.
 • wykupienie ubezpieczenia NNW na czas trwania rejsu w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym
 • warunki płatności: zaliczka 500 PLN - podczas zapisu, II rata 1000 PLN - do 31 stycznia 2015 r.; III rata 1000 PLN do 28 lutego 2015 r.
 • wpłata na konto AMG: mBank 75 1140 1153 0000 2235 4300 1029 (z dopiskiem: praktyka żeglarska Dar Młodzieży 2015 - imię i nazwisko)
 • w ramach potwierdzenia płatności, otrzymają Państwo fakturę.
 • UWAGA!  W rejsie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie które ukończyły 16 rok życia, z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych .
 •         Kontakt: Paulina Zych, Dział Armatorski AMG - tel. 58 6901280


 • Informacje praktyczne:
 • W cenę wliczone jest pełne wyżywienie obejmujące 4 posiłki  dziennie (w tym 3 ciepłe).
 • Zamustrowanie w tzw. "kubrykach studenckich” 10-  lub  20-osobowych.
 • Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów statkowych (patrz tutaj)
 • Podczas rejsu przewidziane praktyczne zapoznanie z takielunkiem fregaty, szkolenie w pracy na rejach, nauka budowy żagli rejowych, ich zakładania i stawiania, pełnienie wacht nawigacyjnych oraz maszynowych.
 • Na statku uczestnik otrzymuje komplet bielizny pościelowej - nie ma potrzeby zabierania śpiworów.  Prosimy o  zabranie obuwia ze sztywna podeszwą, które ułatwia  wchodzenie na maszty, czapki oraz kurtki przeciwdeszczowej.
 • Na statku jest napięcie 230V.
 • Proponujemy zapoznać się ze schematami ożaglowania i olinowania oraz charakterystyką żaglowca dostępne tutaj.
 • Do odbycia zajęć na pływalni wymagany jest strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki
 • Do zajęć na poligonie ppoż przygotować strój o charakterze sportowo/roboczym (lub kombinezon), także rękawice ochronne/robocze 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Czy statek zatrzymuje się po drodze między Gdynią i Antwerpią ?  Nie – „Dar Młodzieży” wypływa z Gdyni 12 marca w godzinach rannych, 20 marca rano wpływa  do  Antwerpii . Po drodze będzie jedynie przystanek na redzie portu Kopenhaga w celu pobrania paliwa (bez zawijania do portu).
 • Czy jest możliwość przedłużenia pobytu do 21 marca ?  Osoby, które będą chciały przedłużyć pobyt na „Darze Młodzieży” (możliwe tylko do godzin rannych 21 marca -  o 9.00 mustrują studenci z Antwerpii), muszą  poinformować o tym drogą mailową.  Koszt przedłużenia pobytu -  220 PLN.
 • Czy Akademia Morska organizuje powrót do Polski ?  Niestety powrót  każdy uczestnik musi sam zaplanować. Z Antwerpii do Polski kursują autokary i pociągi. Można również wrócić samolotem z Eindhoven lub Brukseli. Do Brukseli łatwo dojechać  pociągiem, na lotnisko w Eindhoven najszybciej można dostać się taksówką (w poprzednich latach żeglarze zamawiali grupami taksówki-busy).

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
17.12.2013
Wprowadzenie:
A.Gosk 17.12.2013
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 16.04.2015