Powołano Konwent Morski

 

Profesor dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prorektor ds. morskich AMG, powołany został w skład utworzonego, z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, Konwentu Morskiego. Inauguracyjne posiedzenie tego profesjonalnego, konsultacyjnego organu odbyło się w Sopocie.

Jak stwierdził przewodniczący Konwentu, kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki – gospodarska morska powinna być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej.

Wiceprzewodniczącym Konwentu Morskiego został Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding, natomiast funkcję sekretarza powierzono Krzysztofowi Siedlikowskiemu, przewodniczącemu Rady Nadzorczej stoczni „Nauta”.

W uroczystej inauguracji prac Konwentu uczestniczyli m.in. Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP, Adam Kwiatkowski – szef Kancelarii Prezydenta RP, ministrowie -gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk ,  kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński,  środowiska Jan Szyszko oraz  wiceministrowie -  obrony narodowej Bartosz Kownacki i  finansów Marian Banaś. Spośród parlamentarzystów obecni byli także Waldemar Kraska, Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek, a także Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Krzysztof Kozłowski – wojewoda zachodniopomorski oraz Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni.

Konwent ma opiniować kluczowe kierunki działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, rekomendować inicjatywy oraz przedkładać projekty koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. Na spotkaniu mówiono o potrzebie odbudowy polskiej gospodarki morskiej, przywrócenia żeglowności Odry i Wisły, wsparcia rybołówstwa i ratownictwa morskiego. Podkreślano konieczność kształcenia fachowców dla gospodarki morskiej, w tym także powrotu do szkolnictwa zawodowego, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry dla przemysłu okrętowego.

Pierwszy dokument przedłożony do oceny członkom Konwentu pt.: „Koncepcja wzmocnienia działań prorozwojowych żeglugi handlowej w Polsce – w tym odtworzenia żeglugi liniowej” zaprezentował przewodniczący, kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki.

W skład Konwentu Morskiego weszło 25 przedstawicieli szeroko pojętego środowiska specjalistów morskich różnych branż – gospodarki, administracji, nauki, edukacji.

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
08.02.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 08.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.03.2017