HZS - dziesiąty rok na "Darze Młodzieży"

Studenci Akademii Morskiej z Antwerpii (Hogere ZeevaartSchool) od 10 już lat odbywają miesięczne praktyki morskie na "Darze Młodzieży". Impulsem dla nawiązania współpracy, była wizyta naszego żaglowca w Antwerpii, na zakończenie regat Sail Training International w 2006 roku. Sugestia komendanta "Daru", kpt.ż.w. Henryka Śniegockiego, o zaletach szkolenia pod żaglami oraz możliwości nawiązania współpracy w tym zakresie, została podchwycona przez władze belgijskiej uczelni. Podpisano w kolejnym roku stosowne porozumienie i  w kwietniu 2008 roku studenci Hogere Zeevaartschool Antwerpen po raz pierwszy zamustrowali w Gdyni na "Dar Młodzieży". W kolejnych latach regułą było rozpoczynanie podróży w Antwerpii. Są to zwykle podróże z wyjściem na Atlantyk. Studenci z Antwerpii w ramach praktyk pływali m.in. na Wyspy Azorskie, Maderę, do portów północnej Afryki, Hiszpanii, Portugalii.

W obecnej podróży bierze udział 113 praktykantów dziewięciu narodowości - najliczniej reprezentowani są Belgowie i Francuzi - odpowiednio 67 i 18 osób. W sumie, podczas 10 lat,  prawie 1300 studentów i wychowawców uczestniczyło w rejsach szkoleniowych na "Darze Młodzieży". Fregata w ramach obecnej podróży zawinie do Le Havre i Kadyksu. Powrót do Antwerpii zaplanowano na 21 kwietnia - gdzie zaokrętują studenci Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 

Hogere Zeevaartschool Antwerp jest uczelnią o tradycji sięgającej XIX wieku. Obecnie kształci oficerów floty w specjalnościach nawigacyjnej i maszynowej. Praktyki na „Darze Młodzieży” – co podkreślają przedstawiciele kadry dydaktycznej belgijskiej uczelni - są ważnym elementem programu kształcenia zawodowego i szeroko pojętej edukacji morskiej.

Belgowie przed laty praktyki morskie prowadzili na własnym żaglowcu - barkentynie "Mercator". Wielokrotnie na morskich szlakach  belgijski żaglowiec spotykał się z naszym "Darem Pomorza" (m.in. dwukrotnie podczas podróży dookoła świata w latach 1934/35). "Mercator" gościł także w Gdyni. Wycofany ze służby, od 1961 roku pełni funkcję statku-muzeum – początkowo w Antwerpii, a od 1964 roku udostępniany jest do zwiedzania w centrum Ostendy.

fot. Antwerp Maritime Academy

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Dar Młodzieży" w Antwerpii

"Mercator" pod żaglami

"Mercator" jako statek-muzeum w Ostendzie

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
27.03.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 30.03.2017