Algierscy żeglarze na "Darze"

Na "Dar Młodzieży" zaokrętowali marynarze i oficerowie stanowiący przyszłą załogę budowanego w Gdańsku żaglowca szkoleniowego „El Mellah” dla Marynarki Wojennej Algierii. W maju i czerwcu przejdą oni cykl kompleksowego szkolenia praktycznego umożliwiającego poznanie specyfiki służby na pokładzie żaglowca szkoleniowego. Szkolenie przechodzą pod kierunkiem komendanta oraz członków stałej załogi naszej fregaty oraz specjalnie zaangażowanych instruktorów.

Szkoleniem objęto ok. osiemdziesięciu Algierczyków – wcześniej przeszli cykl szkoleń teoretycznych w pracowniach i laboratoriach Akademii Morskiej oraz Studium Doskonalenia Kadr AMG. Cykl szkoleń na „Darze Młodzieży” pozwoli przygotować każdego członka załogi żaglowca do pełnienia przypisanej  mu funkcji. Dowódcy wszystkich szczebli nabędą umiejętności prowadzenia działań na morzu, kierowania walką o żywotność żaglowca, procesem szkoleniowym, prawidłową eksploatacją okrętu, także wykonywania zadań zgodnie z wymogami międzynarodowych konwencji w zakresie bezpieczeństwa pływania i ratowania życia na morzu. Programy uwzględniają też specyficzne wymogi służby w algierskiej Marynarce Wojennej. Po wstępnej, portowej fazie zapoznania z żaglowcem i nabyciem podstawowej wiedzy i umiejętności, szkolenie kontynuowane będzie podczas rejsów bałtyckich.

Równolegle na „Darze Młodzieży” przechodzą praktykę morską studenci II roku Wydziału Nawigacyjnego  AMG. Podzieleni na wachtach z algierskimi kolegami, stanowią dla nich swoiste wsparcie, jako znający specyfikę służby na „Darze” z wcześniejszej praktyki. To dla obu stron ciekawe doświadczenie. Szkolenie w Akademii Morskiej przechodzi także 12 członków przyszłej lądowej ekipy konserwacyjnej nowego żaglowca.

Trójmasztowa fregata „El Mellah” dla Marynarki Wojennej Algierii będzie największym żaglowcem zbudowanym w polskiej stoczni. Umieszczenie w Polsce zamówienia to w znacznej mierze efekt wysokiej oceny oferty szkoleniowej, opracowanej w Studium Doskonalenia Kadr i Akademii Morskiej w Gdyni przez zespół pod kierunkiem prorektora ds. morskich, dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryka Śniegockiego.  Docenione zostało wieloletnie doświadczenie uczelni w szkoleniu kadr morskich pod żaglami, realizowany model szkolenia oraz „Dar Młodzieży” jako sprawdzona platforma szkoleniowa.

Po zakończeniu budowy, przewidziano analogiczne praktyczne szkolenie na nowym żaglowcu.  W założeniu, algierscy praktykanci, na wszystkich stanowiskach, stopniowo przejmą od polskich instruktorów i członków załóg,  całość obsługi nowej fregaty.  Po wyczerpaniu programu szkoleniowego, „El Mellah” z algierską załogą, popłynie do kraju. To jeden z najbardziej efektownych i prestiżowych projektów realizowanych w Akademii Morskiej.

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
15.05.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 15.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 15.05.2017