Akademia Morska w Gdyni sygnatariuszem listu powołania klastra INNOeCar

INNOeCAR, fot. Dawid Linkowski

Akademia Morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Przesłanką do  powołania Klastra jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności w regionie poprzez wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji państwowych i samorządowych oraz środowisk naukowych. Docelowo Klaster ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi środowiskami celem podejmowania i realizowania wspólnych projektów w obszarze elektromobilności.

Partnerami tego przedsięwzięcia są: miasto Gdynia, Politechnika Gdańska, Akademia Morska, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Grupa LOTOS S.A., Pracodawcy Pomorza, a także lokalne firmy Cree Yacht, Walkin Startup Venture, DLabs oraz Grupa Techno Service SA. W imieniu AMG list podpisał prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG. Koordynatorem działań wynikających z podpisanego listu intencyjnego są Pracodawcy Pomorza. 

Dokument podpisany został 20 kwietnia podczas konferencji „INNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej" w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Jej otwarcia dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz szef Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności Michał Kurtyka, który podkreślił, że „Projekt elektromobilności stał się jednym ze sztandarowych programów gospodarczych dla Polski i jest jednym z kół zamachowych, który chcielibyśmy uruchomić, aby polską gospodarkę wprowadzić w XXI wiek oraz na mapę globalnej innowacji. Chcielibyśmy również, aby Polska pokazała, że jest krajem, który potrafi wytyczać nowe ścieżki, a nie tylko sprawnie poruszać się po tych, które już zostały wytyczone.”

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na konferencji powiedział, że „Rozwój sektora elektromobilności jest jednym z ważniejszych projektów” dla Gdyni. Przywołał on realizowany projekt  e-bus i podkreślił, że nie mniej interesujący wydaje się koncepcja programu e-car, który jest jednym z priorytetów dla przyszłego Klastra. W prezentacji Prezydenta nie zabrakło odwołania do doświadczeń środowiska gdyńskiego w budowie samochodów elektrycznych, które jak podkreślił jest tu bezcenne – wskazując też na doświadczenia Akademii Morskiej w Gdyni (w zamyśle pojazdów elektrycznych realizowanych przez studentów Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych).

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
12.05.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 12.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.09.2017